Editura Proxima Mundi - Cărți cu informații în premieră pe Pământ

Editura Proxima Mundi

Meniu

Editura Proxima Mundi

Editura Proxima Mundi

Editura Proxima Mundi

Editura Proxima Mundi

Glosar de termeni din fizică, metafizică și spiritualitate - Editura Proxima Mundi

Glosar de termeni din fizică, metafizică și spiritualitate

Pe paginile site-ului sunt evidențiați anumiți termeni (sunt scriși cu bleu și subliniați cu o linie punctată bleumarin). Dacă țineți mausul deasupra acestora, vă va apărea și definiția lor din glosar. Dacă dați clic pe ei, vă vor duce în glosar, unde veți putea studia și alți termeni.

În felul acesta obțineți mult mai multe informații despre ceea ce citiți :-)


În acest glosar sunt 432 termeni / expresii / sintagme.
Căutați termeni din glosar (sunt permise expresii obișnuite)
Începe cu   Conține   Termen exact   Sună asemănător
0-9 Toți termenii A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Termen
Semnificație

Bariere în calea conștienței asumate voluntar sau involuntar de un suflet, înainte de a se încarna pe Pământ, care determină sufletul să își uite viețile anterioare și/sau originile.

Ființe din sistemul stelar Vega.

Ființe de densitatea a 6-a din tărâmurile eterice ale planetei Venus, capabile să călătorească în timp și să apară în planul fizic.

(1) Frecvență de mișcare; (2) Mișcarea energiei într-o formă de viață sau obiect; (3) „Semnătura” energetică emanată de o anumită entitate, obiect sau formă-gând; (4) Metodă de a măsura nivelul de conștiență al unei entități.

(1) Parte a Universului ce nu conține nici o formă de viață sau vibrații detectabile; (2) Partea nemanifestată a lui Dumnezeu; (3) Ceea ce se află dincolo de Dumnezeu.

Încarnări anterioare ale unui suflet, așa cum se văd din linia temporală tridimensională a sufletului.

Încarnări simultane ce au loc în cadre temporale diferite – Vezi „Vieți simultane”.

(1) Vieți ale sufletelor paralele, sau ale fragmentelor de suflet ce există concomitent cu sufletul principal aflat în întrupare fizică; (2) Aspecte ale unui suflet pământean, care există în alte dimensiuni și au o formă individuală de viață în acea dimensiune.

Cel care percepe psihic dezechilibrele unei persoane și care folosește metode de vindecare holistică pentru a le rezolva.

(1) Orice vindecător psihic ce își bazează vindecarea oferită pe valori și principii spirituale; (2) Vindecare psihică bazată pe principiile iubirii, integrării și echilibrului.

(1) Credința că cineva este nevrednic și merită pedepsit; (2) Esență fără viață ce își are originea în vid, care se opune forței vieții și scade vibrația sufletelor care o acceptă în ființa lor.

Vise în care cel ce visează este conștient de sine, de corpul astral și de desfășurarea visului.

(1) Suflete ce sunt capabile să vadă dincolo de linia temporală tridimensională; (2) Profeți și idealiști care prevăd mari progrese în viitorul omenirii și care lucrează în direcția creării schimbărilor necesare pentru a manifesta acel viitor.

Imagini percepute prin clarviziune, care aparțin de dimensiunile mai înalte.

Tehnică ce utilizează imaginația și mintea mai înaltă, menită să aducă în manifestare ceea ce este imaginat.

(1) Dorință emoțională cuplată cu putere; (2) Polul feminin al Creației, sau experimentatorul vieții; (3) Un alt nume dat corpului emoțional.

Starea emoțională colectivă a conștiinței de masă.

Zonă de câmpuri electromagnetice concentrate ce corespunde punctelor de intersecție ale liniilor de flux din câmpul EM al Pământului. Un vortex se poate forma în mod natural de-a lungul liniilor de câmp EM ale planetei, sau poate fi creat în mod artificial, cu ajutorul radionicii și practicilor spirituale.

0-9 Toți termenii A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Editura Proxima Mundi

RSS apariții editoriale Proxima Mundi RSS apariții editoriale

Îi rugăm pe cei care doresc să distribuie cărțile să folosească formularul de contact.