Actualizare despre trecerea cometei Annanhutak prin apropierea Pământului în luna mai 2017 (articol)