X

Denumire dată Tatălui Ceresc, folosită prima dată de Confederație.