Modificarea genetică a unui mediu înconjurător planetar pentru a-l face propice locuirii de către oameni (prin introducerea anumitor gaze, anumitor plante etc.)