Nivel mai de bază al Creației, aflat la o scară mai mică decât nivelul atomic. Nivelul subatomic este alcătuit din quarcuri, neutrino și alte particule care apar și ca unde.