X

(1) Realități concomitente; (2) Conștiența cu privire la cel puțin două cadre temporale verticale (neliniare).