Orice relație în care una sau mai multe dintre părți sunt influențate și/sau controlate într-un grad foarte mare de condiționarea din copilărie, până în punctul în care comunicarea eficientă este dificilă și/sau imposibilă.