(1) Contextul unei serii de sisteme de credințe și percepții; (2) Adevăr relativ, sau adevărul așa cum este perceput dintr-un punct de vedere particular.