Punct de vedere al unui suflet cu privire la o realitate dată, în funcție de poziția sa în spațiu/timp, starea conștiinței sale, credințele sale și de mulți alți factori.