Sintagmă creată de Jung, nefolosită în această carte, dar care este înlocuită cu „subconștient colectiv”.