Expresie arhaică (deoarece mulți ET sunt de genul feminin) folosită adesea în anii ’60 și ’70 pentru a se face referire la membri ai Confederației.