Actul de a elimina identificarea sinelui cu o emoție, eveniment, persoană, energie, gând sau experiență.