Poftă puternică obișnuită, de un drog sau aliment, care implică dependență fizică și/sau psihologică.