Densități care vibrează la frecvențe mai înalte și care creează forme de viață de ordin mai înalt.