Seminar „Dependență de alții - Individualizare - Unime” la Ploiești, 17-18 iunie 2017