„Integrarea sufletului” - Ediția 1 revizuită și adăugită în luna martie 2017