Zonă de câmpuri electromagnetice concentrate, care corespunde punctelor de intersecție a liniilor de flux din câmpul EM al Pământului. Un vortex se poate forma în mod natural de-a lungul liniilor rețelei EM a planetei, sau poate fi creat în mod artificial, cu ajutorul radionicii și practicilor spirituale.