Percepție intuitivă, emoție, senzație corporală sau empatie cu altă formă de viață.