Legi universale ale echilibrului între voință (feminin) și spirit (masculin), care se unesc în inimă sub forma iubirii.