Sintagmă folosită în Biblie, care se referă la lumile dumnezeiești sau dimensiuni mai înalte.